Киберсигурност
Възползвайте се от нашата нова бакалавърска програма "Киберсигурност"
Кибероперации
Възползвайте се от нашата нова военна специализация "Кибероперации"
Добре дошли в сайта на катедра „Информационни технологии“
Кандидатствай при нас!
Прием бакалаври 2019-2020
Cisco академия
Cisco мрежовите академии предлагат обучение по учебни програми, създадени от лидера в областта на компютърните комуникации Cisco Systems. Учебният материал е съобразен с националната образователна програма на САЩ.
Бакалавърската програма по „Киберсигурност” има за основна цел подготовката на технически специалисти, които да осигуряват превенцията и защитата на съвременните информационни и мрежови системи от различни кибератаки и опити за неправомерен достъп до информационни ресурси както в държавни структури, така и във фирми, бизнес организации, доставчици и потребители на информационни услуги. В бъдещата си работа випускниците отговарят за откриване, анализ, изучаване и реакции на събития и инциденти в киберпространството.
Научи повече
Специализицията „Кибероперации“ подготвя офицери, отговарящи за информационната и мрежова сигурност в различни системи, използвани в Българската армия и структурите, подчинени на Министерството на отбраната. В бъдещата си работа те отговарят за откриване, анализ, изучаване и реакции на събития и инциденти в киберпространството на поверените им структури.
Научи повече
„Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“ (специализация „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“) подготвя обучаемите за реализация като офицер от Военноморските сили, с професионална подготовка по корабни и наземни комуникационни, радиолокационни и радионавигационни системи.
Научи повече
Обучаемите от специалност „Информационни и комуникационни технологии” във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, се подготвят за специалисти в областта на информационните технологии, които навлязоха във всички сфери на бизнеса, а не само за морската индустрия. Широкопрофилната подготовка дава възможност на завършилите специалността да се реализират като IT специалисти и извън сферата на морския бизнес.
Научи повече
Създадена е с цел да подготвя специалисти със задълбочена теоретична и практическа подготовка в областта на съвременните комуникационни и информационни мрежи и системи. Предназначена е за студенти, притежаващи ОКС „Бакалавър” в областта на информатиката и компютърните науки, комуникационна и компютърна техника, електротехника, електроника и автоматика.
Научи повече
Ежедневно ставаме свидетели на различни хакерски атаки, компрометиращи различни компютърни мрежи и системи, водещи до огромни загуби. По тази причина въпросите за противодействие на такива атаки стават на сегашния етап все по-актуални, което и определя острата необходимост от подготовката на специалисти в областта на киберсигурността.
Научи повече

Мисия

Мисията на катедра „Информационни технологии“ е да формира необходимите теоретични знания и практически умения за работа с изчислителна техника сред морските технически лица с цел задоволяване на националните и общоевропейските кадрови нужди във военната и в цивилната обществена сфера. Мисията се реализира чрез развитие на модерна материално-техническа база, чрез прилагане на съвременни форми на обучение и чрез участие в научни изследвания, достойно позициониращи преподавателския състав на Катедрата в европейското изследователско пространство.

Последни новини

Държавен изпит по „Информационни и комуникационни технологии“ на курсанти и студенти

На 01.07.2019 г. се проведе държавен изпит по „Информационни и комуникационни технологии“. За втора година на такъв изпит се явяват […]

Студенти от Морско училище „Н. Й. Вапцаров“ представиха България в престижна международна конференция

Отборът ни представи 5 минутна симулация на космолет и екскаватори на лунната повърхност на конференцията за компютърни симулации SEE 2019. […]

Първи специалист по киберсигурност завърши образованието си във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

На 15.03.2019 г. завърши магистърското си обучение първият студент в новата специалност „Киберсигурност“, в професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна […]