Добре дошли в сайта на катедра „Информационни технологии“
Кандидатствай при нас!
Прием бакалаври 2019-2020
Cisco академия
Cisco мрежовите академии предлагат обучение по учебни програми, създадени от лидера в областта на компютърните комуникации Cisco Systems. Учебният материал е съобразен с националната образователна програма на САЩ.
Специалността „Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия” е нова специалност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. Създадена е за да подготвя специалисти в областта на информационните технологии, които навлязоха във всички сфери на морския бизнес.
Научи повече
Създадена е с цел да подготвя специалисти със задълбочена теоретична и практическа подготовка в областта на съвременните комуникационни и информационни мрежи и системи. Предназначена е за студенти, притежаващи ОКС „Бакалавър” в областта на информатиката и компютърните науки, комуникационна и компютърна техника, електротехника, електроника и автоматика.
Научи повече
Ежедневно ставаме свидетели на различни хакерски атаки, компрометиращи различни компютърни мрежи и системи, водещи до огромни загуби. По тази причина въпросите за противодействие на такива атаки стават на сегашния етап все по-актуални, което и определя острата необходимост от подготовката на специалисти в областта на киберсигурността.
Научи повече

Мисия

Мисията на катедра „Информационни технологии“ е да формира необходимите теоретични знания и практически умения за работа с изчислителна техника сред морските технически лица с цел задоволяване на националните и общоевропейските кадрови нужди във военната и в цивилната обществена сфера. Мисията се реализира чрез развитие на модерна материално-техническа база, чрез прилагане на съвременни форми на обучение и чрез участие в научни изследвания, достойно позициониращи преподавателския състав на Катедрата в европейското изследователско пространство.

Последни новини

Защитата на дипломни работи на бакалавър ИКТМИ

Първа защита на дипломни работи на бакалавър ИКТМИ.

Конференция по 3D моделиране и симулации

В периода от 8 до 10 май 2018 г. в София се проведе конференция с подкрепата на NASA. Бяха показани […]

Ново професионално направление Комуникационна и компютърна техника във ВВМУ

          На 29.03.2018 г. Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) утвърди решението […]