На 22 и 23 февруари 2019 г. във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ се проведе Дни на отворени врати за всички желащи, които искат да се запознаят отблизо с Морско училище.
По време на Дните на отворени врати ръководителят, както и представители, на катедра „Информационни технологии“ направиха демонстрации на различни видове кибератаки. Беше обяснен начина на протичане на самите атаки без да се влиза в подробности, както и начини да им се противодейства.
Представени бяха и новата специалност „Киберсигурност“ за студенти, със срок на обучение 4 години, както и специализация „Кибероперации“ за курсанти специалност „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“, със срок на обучение 5 години. След успешно завършване студентите специалност „Киберсигурност“ получават образователна-квалификационна степен бакалавър „Киберсигурност“ в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“, а курсантите специализация „Кибероперации“ две образователно-квалификационни степени: бакалавър по гражданската специалност „Киберсигурност“ в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ и бакалавър по военна специалност „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“, специализация „Кибероперации“, в професионално направление „Военно дело“, като на последните се присвоява и военно звание „лейтенант.“