Шифър Дисциплина
26309 IP телефония – първа част
26310 IP телефония – втора част
26301 Администриране на бази данни – първа част
26302 Администриране на бази данни – втора част
26180 Бизнес изчисления
26311 Защита на информационните системи – първа част
26312 Защита на информационните системи – втора част
26161 Информатика
26162 Информационна сигурност
26163 Информационна сигурност във водния транспорт
26165 Информационни технологии
26166 Информационни технологии в интернет
26167 Информационни технологии в компютърните мрежи
26168 Информационни технологии в транспорта
26120 Компютърна архитектура и хардуер
26121 Компютърна периферия
26112 Компютърни мрежи – първа част
26113 Компютърни мрежи – втора част
26313 Операционни системи – администриране на услуги
26116 Операционни системи – първа част
26117 Операционни системи – втора част
26118 Операционни системи – трета част
26119 Операционни системи – четвърта част
26114 Предаване на данни и компютърни комуникации – първа част
26115 Предаване на данни и компютърни комуникации – втора част
26314 Програмни системи за компютърни презентации
26314 Програмни системи за компютърни презентации
26315 Програмни системи за математическо моделиране
26316 Разпределени системи и системи за компютърна виртуализация – първа част
26317 Разпределени системи и системи за компютърна виртуализация – втора част
26318 Системи за управление на процесите във водния транспорт
26164 Статистика
26181 Теория на информатиката
26162 Управленски информационни системи и международни бизнес комуникации в транспорта
26319 Информационни ресурси