На 11 август 2018 г. в Зала 1 на Фестивалния и конгресен център – Варна, се състоя тържествена церемония по връчване на дипломите на студентите от Випуск 2018 на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Това е първият випуск, в който завършват студенти по специалността „Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия“ с образователно квалификационна степен „Бакалавър“. 24 младежи и девойки получиха своите дипломи като инженери по информационни технологии, а голяма част от тях заявиха своите намерения да продължат обучение си във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за придобиване на образователно квалификационна степен „Магистър“ по специалностите „Информационни и комуникационни технологии“ и „Киберсигурност“.
През есента на учебната 2018/2019 година се очаква да бъдат приети и да започнат своето обучение още 60 студента, но вече по новата специалност „Информационни и комуникационни технологии“ от новоакредитираното за ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“. Плановете са през следващата година да бъде стартирано обучение на студенти за придобиване на бакалавърска степен и по специалността „Киберсигурност“, както и на курсанти по специализацията „Кибер операции“.