Започна провеждането на учебната практика със студенти първи и втори курс от специалността „Информационни и комуникационни технологии“
С началото на летния семестър на учебната година започна провеждането на занятията по дисциплините „Учебна практика“ и по „Технологична практика“ със студентите от първи и втори курс от специалността “Информационни и комуникационни технологии”. Целта на тези занятия е студентите да придобият практически навици и умения в реални условия за изграждане на структурни кабелни системи (СКС) и обслужване на компютърни системи със специализирано предназначение. Също така студентите по време на практическите занятия ще се запознаят и с принципите при изграждане на системи за видеонаблюдение и контрол на физическия достъп. Занятията се провеждат под ръководството на преподаватели и специалисти с дългогодишен опит в сферата на информационните технологии, които предават своят практически опит на бъдещите инженери по специалността.
По време на тези занятия предстои да бъдат изградени два нови специализирани компютърни кабинета, единия от които ще осигурява занятията по дисциплините „Системи за физическа защита“ и „Системи за наблюдение и контрол на достъпа“, и да бъде преоборудван специализиран кабинет, в който да се прилагат игрови модели в процеса на обучение по изучаваните в катедрата дисциплини.