На 29.03.2018 г. Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) утвърди решението на „Постоянната комисия по технически науки и военно дело“ за разкриване на професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“.

          Това стана след като експертна група на НАОА посети ВВМУ през месец февруари и провери изпълнението на критериите на НАОА за разкриване на професионалното направление „Комуникационна и компютърна техника“. По време на посещението експертната група се запозна с учебно материалната база на катедра „Информационни технологии“ и катедра „Електроника“ и изказа силното си задоволство от видяното.

          Засега в акредитираното професионално направление се разкриват следните специалности:

  • „Информационни и комуникационни технологии“ (ИКТ), образователно-квалификационна степен бакалавър;
  • -„Информационни и комуникационни технологии“, образователно-квалификационна степен магистър;
  • „Киберсигурност“, образователно-квалификационна степен магистър.

          Интересът към новите специалности е голям, за което говори факта, че вече 49 от предвидените 60 места за обучение на студенти в образователно квалификационна степен „бакалавър“, специалност ИКТ,  вече са заети от кандидати по време на ранното записване във ВВМУ.