На 15.03.2019 г. завърши магистърското си обучение първият студент в новата специалност „Киберсигурност“, в професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”. В мултимедийна зала „Прогрес“ на катедра „Информационни технологии“, пред членовете на Държавната изпитна комисия, студентът в задочна форма на обучение Петрана Хаджитодева представи резултатите от своето изследване. Използвайки натрупаните знания и умения в сферата на Cyber security тя е изследвала уязвимостите на реална компютърна мрежа на малка фирма. За успешната защита на дипломна работа на тема „Оценка на уязвимости в корпоративна мрежа“ Петрана Хаджитодева получи оценка „Отличен 6“ и придоби образователна степен „Магистър“.