НовиниКиберсигурност

 

Ежедневно ставаме свидетели на различни хакерски атаки, компрометиращи различни компютърни мрежи и системи, водещи до огромни загуби. По тази причина въпросите за противодействие на такива атаки стават на сегашния етап все по-актуални, което и определя острата необходимост от подготовката на специалисти в областта на киберсигурността.

В тази връзка от учебната 2017/2018 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – гр. Варна предлага нова магистърска програма „Киберсигурност” за лица, притежаващи ОКС „Бакалавър“ в ПН 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”, ПН 4.6. „Информатика и компютърни науки”, ПН 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация” (специалности: „Информационни и комуникационни технологии” и „Корабна радиоелектроника”) и по военна специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” (специализации: „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи”, „Военни комуникационни и информационни системи” и „Радиотехнически войски”).

Част от учебно материалната база (CCNA, CCNA Security, CCNP комуникационно оборудване, учебни сървъри, компютърни кабинети и др.)