Кирил Иванов Тенекеджиев

Роден: 18 Декември 1960 г.
Град: Варна

CV Wiki

Образование

2004 − 2004

Технически университет – Варна

Доктор на науките

1991 − 1994

Технически университет – Варна

Докторска програма

1981 − 1986

Технически университет – Варна

Магистърска програма

Заемани длъжности

2011 – до сега

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”

Професор

2015 - до сега

Тасманийски университет, Хобарт, Австралия

Професор

2008 − 2010

Технически университет – Варна

Професор

1997 − 2008

Технически университет – Варна

Доцент

2003-2003

Група за математическо моделиране на Института за защита на населението към Съвместния изследователски център на Европейската комисия (Испра, Италия)

Хоноруван изследовател

1994 – 1997

Технически университет – Варна

Старши преподавател

1987 – 1994

Технически университет – Варна

Преподавател