Мария Иванова Еремиева

Роден: 24 октомври 1953 г.
Град: Варна

Образование

2000 - 2003

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Докторска програма

1971 - 1976

ТУ – Варна

Магистърска програма

Заемани длъжности

2006 – до сега

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Доцент

1992 – 2003

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Главен асистент

1987 - 1992

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Научен сътрудник по програмиране

1983 – 1987

ТИЦ Варна

Програмист

1977 – 1983

ИЦ към „АТЗ – Девня”

Началник смяна

Контакти