Мария Паскова Николова

Роден: 22.10.1961 г.
Град: Варна

Образование

1997

Докторска програма

1984 - 1986

ВМЕИ „В. И. Ленин” (сега ТУ) – София

Специалност „Приложна математика”

1983

ВМЕИ (сега ТУ) – Варна

Специалност „Педагогика”

1979 - 1984

ВМЕИ (сега ТУ) – Варна

Магистърска програма

Заемани длъжности

2005 - до сега

ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”

Доцент

Контакти