Наталия Данаилова Николова

Роден: 26.1.1980 г.
Град: Варна

Образование

2001 − 2007

Технически университет – Варна

Докторска програма

1998 − 2003

Технически университет – Варна

Магистърска програма

Заемани длъжности

2017 – до сега

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”

Професор

2011 – 2017

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”

Доцент

2015 - до сега

Тасманийски университет, Хобарт, Австралия

Професор

2010 − 2011

Технически университет – Варна

Доцент

2003 − 2010

Технически университет – Варна

Асистент, главен асистент

Контакти

Мобилен телефон:
+359 52 552 245
Email:
n.nikolova@naval-acad.bg