Петър Цветанов Антонов

Роден: 5 декември 1950
Град: Попово, обл. Търговище

Образование

1974 – 1978

Санкт-Петербургски държавен електротехнически университет - Русия

Докторска програма

1968 -1974

Санкт-Петербургски държавен електротехнически университет - Русия

Магистърска програма

Заемани длъжности

2016 – до сега

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Доцент

2007-2015

Технически университет - Варна

Декан на Факултета по изчислителна техника и автоматизация

1999-2007

Технически университет - Варна

Ръководител на катедра „Компютърни науки и технологии“

1990 - 2016

Технически университет - Варна

Доцент