Стоян Тодоров Мечев

Роден: 1971

Образование

2014

Икономически университет Варна

магистър

1996

Икономически университет Варна

баклавър

Заемани длъжности

Ноемри 2018 до момента

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

асистент

Февруари 2018 - август 2018

ЕФ ЕФ ДАБЪЛ Ю България ЕООД

програмист уеб сайтове

Феруари 2016 - декември 2017

Хоризонт Медия АД

системен адниминстратор, оператор на телекомуникационна техника

Април 2014 - януари 2016

„Социално подпомагане” гр. Девня

главен специалист информационно обслужване

Контакти