Юлиян Иванов Цонев

Роден: 19.07.1963 г.
Град: Габрово

Образование

1988 - 1991

Военно научно технически институт - София

Докторска програма

1981 - 1986

ВВУАПВО „Панайот Волов”, гр. Шумен

Магистърска програма

Заемани длъжности

2013 - до сега

ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Началник на катедра

2002 – до сега

ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Доцент

2001 - 2002

ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Главен асистент

2000 - 2001

ВА „Г. С. Раковски”, София

Главен асистент

1993 - 2000

ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Зам. ръководител катедра, старши асистент, главен асистент

1989 - 1993

ВВУАПВО „Панайот Волов”, гр. Шумен

Асистент, старши асистент

1986-1988

ВВУАПВО „Панайот Волов”, гр. Шумен

Пом. Началник на отделение в Изчислителен център

Контакти

Мобилен телефон:
+35952 552275
Email:
tzonev@naval-acad.bg