Новини

Информационни и комуникационни технологии

 

Специалността „Информационни и комуникационни технологии” е нова специалност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. Създадена е за да подготвя специалисти в областта на информационните технологии, които навлязоха във всички сфери на морския бизнес. Широко профилната подготовка дава възможност на завършилите специалността да се реализират като IT специалисти и извън сферата на морския бизнес.

Специализираната подготовка е насочена основно към системно администриране и телекомуникации, включително компютърни мрежи. Обучаемите получават подготовка в следните направления:

Системно администриране:

– Операционна система (Linux) – основна подготовка и системно администриране, базирани на курсовете LPI (Linux Professional Institute)

– Операционна система Windows Server – инсталиране, администриране и конфигуриране на услуги, базирани на курсовете от Microsоft IT Academy.

Телекомуникации:

– Предаване на данни, компютърни комуникации и компютърни мрежи, покриващи първите четири курса от академичната програма на Cisco „CCNA – Routing&Switching” за подготовка на CCNA мрежови специалисти.

– Телекомуникационна техника, мобилни (безжични), клетъчни, радиорелейни и сателитни системи. Допълнително по избор на студента: Радиовълни и радиолинии, Антени и микровълнова техника

Програмиране и системи за управление на бази данни:

Алгоритмизиране на задачите, обектно –ориентирано програмиране

– Системи за управление на бази данни – MS SQL (MySQL), базирани на курсовете от Microsоft IT Academy

Допълнителната специализирана подготовка е насочена към Електроника и компютърен хардуер.

Допълнителна подготовка с морска насоченост, по избор на студента включва: Морско дело, История на корабоплаването, Ветроходство и яхтинг, Автоматизирани системи за бедствие и безопастност (GMDSS), Автоматизирани системи за контрол на корабния трафик (VTMIS) и пристанищата.

Обучение по английски език
Предвидено е солидно изучаване на английски език за приетите студенти. В зависимост от нивото на владеене на езика на студентите се осигурява езиково обучение в размер до 420 учебни часа, осигуряващо солидна обща подготовка по английски език.

Реализация
Възможностите за професионална реализация на дипломираните бакалаври по специалност „Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия” са във областта на системното администриране, телекомуникациите, мрежовите комуникации и мрежово администриране, както и допълнителни възможности  в областта на електрониката, компютърния хардуер и програмирането.

Съдържанието на голяма част от преподаваните дисциплини е съобразено със съдържанието на курсове от академичните програми на Cisco Networking Academy и  Microsoft IT Academy. По този начин се дава възможност на обучаемите за придобиване на  международно признати сертификати в областта на информационните технологии. За целта във ВВМУ функционират сертификационни центрове на Pearson VUE и Prometric. Възможността за придобиване на международно признати ИТ сертификати по време на обучението е гаранция за успешна професионална реализация на студентите както в България, така и в целия свят.